Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2013-2014

Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2013-2014
Thực hiện Quyết định số 848/QĐ-SGDĐT ngày 16//7/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014; thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2013-2014; Chiều ngày 24/01/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo trực tuyến sơ kết học kỳ I năm học 2013-2014.
Thực hiện Quyết định số 848/QĐ-SGDĐT ngày 16//7/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014; thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2013-2014; Chiều ngày 24/01/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo trực tuyến sơ kết học kỳ I năm học 2013-2014. Tham dự gồm có đồng chí Nguyễn Thị Minh Giang - Giám đốc Sở; đồng chí Ninh Thành Viên - Phó Giám đốc; Lãnh đạo các Phòng ban; Thủ trưởng các đơn vị trên địa bàn TP Rạch Giá và 8 điểm cầu Phòng GD&ĐT U Minh Thượng, Phòng GD&ĐT Giồng Riềng, Phòng GD&ĐT Kiên Lương, Phòng GD&ĐT Phú Quốc, Phòng GD&ĐT Tân Hiệp, Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận, Phòng GD&ĐT Gò Quao, Phòng GD&ĐT Thị Xã Hà Tiên.

Hội nghị đã nghe đ/c Hoàng Hữu Thịnh - Chánh Văn phòng báo cáo chung sơ kết học kỳ I và phương hướng học kỳ II, những thiếu sót, hạn chế và kiến nghị bổ sung.

Đ/c Ninh Thành Viên gợi ý cho các điểm cầu báo cáo cần tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:

- Việc thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học.

- Công tác phổ cập giáo dục, nhất là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Quản lý dạy thêm và học thêm.

- Bồi dưỡng học sinh yếu kém, hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học.

- Công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tình hình thực hiện dự toán kinh phí năm 2014.

- Công tác xây dựng cơ bản. 

Các điểm cầu lần lượt báo cáo theo nội dung gợi ý và kiến nghị một số vấn đề liên quan trong thời gian tới. Từng lãnh đạo Phòng ban đã trả lời theo kiến nghị của các điểm cầu.


Tác giả bài viết: st

Nguồn tin: Giáo dục kiên Giang