MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

TIN XEM NHIỀU

Tin mới nhất

Giáo viên tố Hiệu trưởng lạm dụng quyền hạn làm sai quy định

Giáo viên tố Hiệu trưởng lạm dụng quyền hạn làm sai quy định

(Dân trí) - Bức xúc vì cho rằng Hiệu trưởng lạm dụng chức quyền xúc phạm danh dự giáo viên, phụ huynh, học sinh và cố ý làm sai thông tư của ngành, một giáo viên Trường THCS Phan Thúc Duyện (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đã viết đơn thư tố cáo.

Chi tiết


{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn trong đơn vị

  PGD&ĐT GIỒNG RIỀNG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HOÀ LỢI 2                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         
Số : 04/TH                                        Hoà Lợi, ngày 13 tháng 08 năm 2013
 
BẢN QUY ĐỊNH
V/v phân công và quy định chức trách nhiệm vụ từng CB-GV-CNV của đơn vị
Năm học : 2013-2014
- Căn cứ Chỉ thị số 2118/CT - UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ trọng năm học 2013-2014;
          - Căn cứ quyết định số 848/QĐ- SGD&ĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của sở giáo dục và đào tạo về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
          - Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của phòng giáo dục và đào tạo huyện Giồng Riềng;
          - Căn cứ vào tình hình thực tiễn về kinh tế - xã hội của xã Hòa Lợi.
          - Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn. Nay BGH trường tiểu học hòa Lợi 2 phân công và quy định chức trách, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của đơn vị năm học 2013-2014 như sau:
A/ PHÂN CÔNG
I/ CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ CỤ THỂ NHƯ SAU:
1/ Đ/c : Ngô Thị Hiền
* Bí thư chi bộ:
          Lên kế hoạch hoạt động chi bộ hàng tháng.
Chỉ đạo các hoạt động của chi bộ cũng như của Nhà trường.
Triển khai đầy đủ các văn bản Nghị quyết của Đảng, Nhà nước kịp thời.
Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên mới hàng năm.
Chỉ đạo thực hiện tốt các chi tiêu yêu cầu của Đảng bộ cấp trên.
* Hiệu trưởng: Phụ trách chung, đi sâu các mặt công tác tổ chức, xây dựng quy hoạch phát triển Nhà trường, chỉ đạo tổ chức thực hiện chuyên môn, xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm; thống kê, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm học.
          Tổ chức, chuẩn bị nội dung họp Hội đồng trường.
          Điều phối mọi công việc theo tình hình thực tế của trường và yêu cầu của ngành.
          Chỉ đạo, theo dõi kiểm tra các hoạt động của Nhà trường như: Công tác tổ chức, chuyên môn, xây dựng cơ sở vật chất, tài chính, PCGDTH, dự án PEDC…
          Dự họp Hiệu trưởng, Hội nghị, dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chuyên môn, chính trị…
          Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, đề xuất thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm các tổ trưởng.
          Kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả giảng dạy, giáo dục, việc sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học của giáo viên và học sinh trong nhà trường.
          Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại, tuyển dụng, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với nhân viên theo quy định.
          Chỉ đạo các bộ phận tổ chức và thực hiện tốt các phong trào của Nhà trường, ngành đề ra.
Tham gia giảng dạy đủ số tiết theo quy định.
2/ Đ/c : Trần Văn Sơn
          * Phó bí thư chi bộ:
          Phối hợp cùng bí thư lên kế hoạch hoạt động chi bộ hàng tháng và thực hiện các phong trào (nếu có).
Thường xuyên giám sát và chỉ đạo các hoạt động của chi bộ cũng như của Nhà trường.
Thường xuyên châm bồi, giúp đỡ những đoàn viên, công đoàn ưu tú để phát triển Đảng.
Phối hợp thực hiện tốt các chi tiêu yêu cầu của đảng Bộ cấp trên.
*Phó Hiệu trưởng:
Phụ trách chuyên môn chung.
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, thao giảng, Hội giảng theo quy định.
Tổ chức ra đề kiểm tra và kiểm tra định kỳ.
Làm công tác tham mưu cho Hiệu trưởng, thống kê số liệu, báo cáo tháng, học kỳ, năm học.
Theo dõi chấm công và cùng kế toán làm bảng chiết tính chi trả dạy thêm giờ cho giáo viên.
Kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và đào tạo, việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy và học của giáo viên và học sinh trong Nhà trường.
Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý.
Chịu trách nhiệm điều hành công việc khi được hiệu trưởng giao.
Điều hành hoạt động nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
Thực hiện tốt nội quy, quy chế và các quy định của Nhà trường.
Tham gia giảng dạy đủ số tiết theo quy định.
3/ Đ/c : Đào Trọng Bằng
*Trưởng ban thanh tra nhân dân:
Lên kế hoạch tổ chức thực hiện thanh tra nội bộ nhà trường.
Có kế hoạch kiểm tra các bộ phận về việc thực hiện nhiệm vụ.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của đơn vị.
Kiểm tra, giám sát việc phân công giáo viên.
Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ thanh tra.
* Phó hiệu trưởng:
Phụ trách công tác PCGD và CSVC của nhà trường. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các biểu PCGD năm 2013 dự kiến cho công tác PCGD năm 2014.
Phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, thao giảng, Hội giảng theo quy định.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện ra đề KTĐK và tổ chức kiểm tra định kỳ của Nhà trường.
Làm công tác tham mưu cho Hiệu trưởng, thống kê số liệu, báo cáo tháng, học kỳ, năm học.
Kiểm tra, giám sát việc chấm công và chi trả chiết tính dạy thêm giờ cho giáo viên.
Kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và đào tạo, việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy và học của giáo viên và học sinh trong Nhà trường.
Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý.
Chịu trách nhiệm điều hành công việc khi được hiệu trưởng giao.
Điều hành hoạt động nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
Thực hiện tốt nội quy, quy chế và các quy định của Nhà trường.
Tham gia giảng dạy đủ số tiết theo quy định.
4/ Đ/c: Lê Quốc Hùng
* Chủ tịch công đoàn
          Xây dựng biểu điểm thi đua phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên đăng ký thi đua.
Có kế hoạch phát động cán bộ, giáo viên, công nhân viên, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chủ trương của Nhà nước, nhiệm vụ năm học, kế hoạch của trường, ngành đề ra và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
Tổ chức tham quan học tập và nghỉ mát, quan tâm đến đời sống, tâm tự, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, công nhân viên
Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường.
Có kế hoạch thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành đề ra.
Có kế hoạch phối hợp với các bộ phận trong Nhà trường để hoàn thành nhiệm vụ năm học.
* Chủ nhiệm lớp 5B điểm Hòa A
Thực hiện giảng dạy theo chương trình giáo dục hiện hành, chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục học sinh, thực hiện dự giờ thăm lớp, thao giảng theo quy định, duy trì sĩ số học sinh và đảm bảo ngày giờ công.
Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp để thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
Hoàn thành các loại hồ sơ cá nhân, kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học của từng khối lớp.
Thực hiện đúng Điều lệ trường tiểu học do BGD&ĐT ban hành theo điều 30 đến điều 36.
Tham gia công tác khác khi có yêu cầu, thực hiện các phong trào do trường, ngành phát động.
Thực hiện tốt nội quy, quy chế và các quy định của Nhà trường.
Duy trì tốt sĩ số học sinh.
5/ Đ/c: Danh Riêng  - Tổng phụ trách
          Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Đoàn đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp, phát động các phong trào trong học sinh và đoàn viên.
          Phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
          Làm tham mưu với ban giám hiệu thực hiện công tác huy động và duy trì sĩ số học sinh, vận động học sinh bỏ học đến trường.
          Đề xuất với ban giám hiệu ra quyết định ban phụ trách Đội.
Tham gia đầy đủ các phong trào do trường, ngành, huyện đoàn phát động. Thực hiện tốt nội quy, quy chế và các quy định của Nhà trường.
Tham gia giảng dạy đủ số tiết theo quy định.
6/ Đ/c: Quách Thị Cẩm Nhung phụ trách công tác Thư viện
          Có kế hoạch hoạt động công tác thư viên học kỳ, năm học. Tổ chức cho học sinh đọc sách tại chỗ và mượn sách về nhà.
Tiếp nhận, bảo quản và cấp phát sách, tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh. Kiểm kê sách giáo khoa, tài liệu tham khảo theo học kỳ, năm.
Tham gia các phong trào do trường ngành phát động.
Thực hiện tốt nội quy, quy chế và các quy định của Nhà trường.
Thực hiện dạy Môn Anh văn ở điểm Hòa A, Hòa B, Mười Thước.
7/ Đ/c: Lại Đức Túy phụ trách công tác thiết bị
          Có kế hoạch hoạt động công tác thiết bị học kỳ, năm học.
Tiếp nhận, bảo quản và cấp phát thiết bị dạy học cho giáo viên và học sinh. Kiểm kê thiết bị dạy học theo học kỳ, năm.
Tham gia các phong trào do trường ngành phát động.
Thực hiện tốt nội quy, quy chế và các quy định của Nhà trường.
Thực hiện dạy đủ số tiết được phân công.
8/: Đ/c Trần Thúy An - Kế toán – văn thư
          *Công tác kế toán:
Thực hiện quyết toán các loại quỹ trong ngân sách của đơn vị.
          Lập dự trù kinh phí đảm bảo kịp thời nhu cầu cho các hoạt động theo quy định của Nhà nước và trình cho Hiệu trưởng cơ quan quyết định.
          Lập các chứng từ thu – chi, ghi chép cập nhật sổ kế toán chi tiết và chuyển lưu các chứng từ cho các bộ phận có liên quan theo đúng quy định.
          Cập nhật, theo dõi mục mua sắm tài sản cơ quan, tham gia kiểm kê tài sản cơ quan và giám sát, giữ gìn, bảo vệ tài sản của đơn vị.
          Mọi khoản kinh phí được rút về phải báo cáo với thủ trưởng đơn vị, mục chi rõ ràng và thực hiện chi theo sự chỉ đạo của thủ trưởng.
          Thực hiện quyết toán thu – chi theo tháng, quý, năm đúng theo quy định.
          Thực hiện đúng nội quy, quy chế, trực cơ quan và các quy định của Nhà trường. Thực hiện đúng quy định Điều lệ trường tiểu học.
*Công tác văn thư:
          Cập nhật, lưu trữ các công văn đi đến và ghi biên bản họp Hội đồng trường trong các cuộc họp và Hội nghị đầy đủ.
Đánh vi tính các văn bản, báo cáo hàng tháng.
Tham gia các phong trào do trường, ngành phát động.
9/ Chức trách tổ khối trưởng:
          Đ/c: Huỳnh Thị Phương Linh – Tổ trưởng khối 1
          Đ/c: Phan Thanh Thúy – Tổ trưởng khối 2
Đ/c: Đặng Thị Thúy Lượt – Tổ trưởng khối 3
Đ/c: Đặng Thúy Lựu – Tổ trưởng khối 4
Đ/c: Phạm Thị Thu Hiền – Tổ trưởng khối 5
Nhiệm vụ:
Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của khối theo từng tuần, tháng, học kỳ, năm học theo đúng chương trình, kế hoạch dạy học và kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
          Kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục,sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học của giáo viên và học sinh trong khối theo đúng kế hoạch nhà trường.
          Tổ chức thao giảng, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho từng thành viên trong tổ.
          Phối hợp cùng ban giám hiệu thực hiện việc kèm học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi. Có kế hoạch tổ chức thực hiện kèm học sinh yếu, nắm bắt tình hình chất lượng học sinh trong tổ, hàng tháng báo cáo về ban giám hiệu.
          Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo quyết định 14/2007/BGD&ĐT về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
          Báo cáo tình hình hoạt động của tổ từng tháng, học kỳ, năm chính xác kịp thời.
10/ Chức trách thủ quỹ: Nguyễn Anh Tuấn
          Nhận và cấp phát lương, kinh phí kịp thời.
Thực hiện chi theo đúng kế hoạch và sự chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị.
Thực hiện tốt các loại sổ sách theo quy định.
11/ Chức trách chủ nhiệm lớp:
          1/ Phan Thanh Lan – Chủ nhiệm lớp 1A – Điểm Hòa B
          2/ Huỳnh Thị Phương Linh – Chủ nhiệm lớp 1B  - Điểm Hòa A
          3/ Nguyễn Kim Duyên - Chủ nhiệm lớp 1C  - Điểm Hòa A
          4/ Phạm Văn Tùng - Chủ nhiệm lớp 1D  - Điểm Mười Thước
          5/ Phan Thanh Thúy – Chủ nhiệm lớp 2A – Điểm Hòa B
          6/ Nguyễn Thị Thanh Thúy – Chủ nhiệm lớp 2B  - Điểm Hòa A
          7/ Đỗ Thị Kim Tràng - Chủ nhiệm lớp 2C  - Điểm Mười Thước
          8/ Huỳnh Thị Ngọc Thẩm – Chủ nhiệm lớp 2D  - Hội Đồng Thơm
9/ Đặng Thị Thúy Lượt – Chủ nhiệm lớp 3A – Điểm Hòa B
          10/ Phạm Thị Thơi – Chủ nhiệm lớp 3C  - Điểm Hòa A
          11/ Lý Thị Thu Hoa - Chủ nhiệm lớp 3B - Điểm Hòa A
          12/ Võ Thị Bé Liền - Chủ nhiệm lớp 3D  - Điểm Mười Thước
          13/ Lê Đức Tuấn – Chủ nhiệm lớp 1+3 ghép  - Điểm Ba Xéo
14/ Đặng Thúy Lựu – Chủ nhiệm lớp 4A – Điểm Hòa B
          15/ Nguyễn Anh Tuấn – Chủ nhiệm lớp 4B  - Điểm Hòa A
          16/ Lý Đắc Long - Chủ nhiệm lớp 4C  - Điểm Hòa A
          17/ Đào Thanh Hải - Chủ nhiệm lớp 4D  - Điểm Mười Thước
          18/ Trần Văn Việt – Chủ nhiệm lớp 2+4 ghép  - Điểm Ba Xéo
19/ Phạm Thị Thu Hiền – Chủ nhiệm lớp 5A – Điểm Hòa B
          20/ Lê Quốc Hùng – Chủ nhiệm lớp 5B  - Điểm Hòa A
          21/ Lê Tiến Sĩ - Chủ nhiệm lớp 5C  - Điểm Hòa A
          22/ Hồ Ngọc Sáng - Chủ nhiệm lớp 5D  - Điểm Mười Thước
          23/ Hồ Bảo Ngọc – Chủ nhiệm lớp MG 5T  - Điểm Hòa A
          24/ Bùi Thị Sen – Chủ nhiệm lớp MG 4+5T – Điểm Cả Sĩ
Nhiệm vụ:
Thực hiện giảng dạy theo chương trình giáo dục hiện hành, chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục học sinh, thực hiện dự giờ thăm lớp, thao giảng theo quy định, duy trì sĩ số học sinh và đảm bảo ngày giờ công.
Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp để thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
Hoàn thành các loại hồ sơ cá nhân, kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học của từng khối lớp.
Thực hiện đúng Điều lệ trường tiểu học do BGD&ĐT ban hành theo điều 30 đến điều 36.
Tham gia công tác khác khi có yêu cầu, thực hiện các phong trào do trường, ngành phát động.
Thực hiện tốt nội quy, quy chế và các quy định của Nhà trường.
II/ Thành lập tổ:
1/ Tổ văn phòng: 6 đ/c
- Trần Văn Sơn - TT
- Ngô Thị Hiền
- Đào Trọng Bằng
- Trần Thúy An
- Danh Riêng
- Dương Ngọc Nhân
2/ Tổ khối 1: 6 đ/c
- Huỳnh Thị Phương Linh
- Phan Thanh Lan
- Nguyễn Kim Duyên
- Phạm Văn Tùng
- Hồ Bảo Ngọc
- Bùi Thị Sen
3/ Tổ khối 2: 6 đ/c
- Phan Thanh Thúy
- Nguyễn Thị Thanh Thúy
- Đỗ Thị Kim Tràng
- Huỳnh Thị Ngọc Thẩm
- Phan Thị Hòa
- Phạm văn Nghĩa
4/ Tổ khối 3: 6 đ/c
- Đặng Thị Thúy Lượt
- Lý Thị Thu Hoa
- Phạm Thị Thơi
- Võ Thị Bé Liền
- Lê Đức Tuấn
- Lại Đức Túy
5/ Tổ khối 4: 6 đ/c
- Đặng Thúy Lựu
- Lý Đắc Long
- Nguyễn Anh Tuấn
- Đào Thanh Hải
- Trần Văn Việt
- Quách Thị Cẩm Nhung
6/ Tổ khối 5: 6đ/c
- Phạm Thị Thu Hiền
- Lê Quốc Hùng
- Lê Tiến Sĩ
- Hồ Ngọc Sáng
- Nguyễn Thị Lụa
- Danh quốc Thắng
 
B/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
I/ Phối hợp làm việc trong tổ:
          Mỗi cán bộ giáo viên đã được giao những nhiệm vụ cụ thể. Song tổ trưởng là người điều hành các thành viên trong tổ phải hỗ trợ công việc lẫn nhau sao cho phù hợp để cho công việc của tổ được hoàn thành tốt.
          Phối hợp làm việc giữa các tổ:
          Tổ trưởng các tổ là đầu mối quan hệ hỗ trợ công việc giữa các tổ với nhau. Các tổ cần tạo điều kiện tốt nhật cho nhau để mỗi tổ hoàn thành công việc chuyên môn của mình và các thành viên của tổ cũng cần tạo điều kiện cho tổ trưởng hoàn thành nhiệm vụ. Mối quan hệ này cần tạo ra sự thống nhất, phối hợp nhịp nhàng để cùng ban giàm hiệu trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
II/ Một số quy định cụ thể:
          Tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên khi được ban giám hiệu phân công đi công tác thì phải chấp hành tốt nhiệm vụ và lấy giấy đi đường đã có chữ ký của thủ trưởng đơn vị (Những giấy đi đường không có sự đồng ý của thủ trưởng thì giấy đó không được thanh toán)
          Các bộ phận khi liên hệ làm việc với PGD&ĐT hoặc có thơ mời họp và dự Hội nghị, phải trình thủ trưởng trước và có sự đồng ý của thủ trưởng để sắp xếp công việc ở trường đi dự đúng theo tình thần. Nếu không trình trước tự ý đi coi như không có phép.
          Tất cả tập thể trường khi xin phép nghỉ phải có giấy xin phép trước và được sự đồng ý của BGH mới được nghỉ, những trường hợp không có giấy phép hoặc không được sự đồng ý đã nghỉ là không có phép.
          Cán bộ, giáo viên khi tham gia công tác xã hội phải báo trước xin nghỉ dạy bù hoặc nhờ người dạy thay và trả chiết tính cho người dạy thay.
Tất cả CB-Gv đực phân công công việc cụ thể trong bản quy định này, ở từng lĩnh vực chuyên môn cần phối hợp tốt với các bộ phận liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mọi số liệu và công việc được thủ trưởng đơn vị giao phải thực hiện đúng theo yêu cầu. Khi trình ký các loại văn bản số liệu cần kiểm tra chính xác trước và các văn bản có liên quan để làm căn cứ.
C/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Căn cứ vào bản quy định cụ thể này từng cán bộ công chức giáo viên, các tổ chuyên môn xác định rõ nhiệm vụ và có kế hoạch cụ thể để hoàn thành chức trách được phân công.
          *Trên đây là bản quy định phân công chức trách và nhiệm vụ yêu cầu tất cả cán bộ công chức và giáo viên thực hiện đúng tinh thần quy định.
                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
 
         
 
                                                                                              Ngô Thị Hiền

 

HỖ TRỢ ONLINE

Ban Giám Hiệu

Name: Ngô Thị Hiền
Công nghệ thông tin

Name: Nguyễn Anh Tuấn

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 7300

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53601

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5413084

Giáo viên tố Hiệu trưởng lạm...
(Dân trí) - Bức xúc vì cho rằng Hiệu trưởng lạm dụng chức quyền xúc phạm danh dự giáo viên, phụ huynh, học sinh và cố ý làm sai...
Đăng lúc: 28-12-2013 08:23:44 AM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA LỢI 2 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: xã Hòa Lợi huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1hoaloi2.giongrieng
.edu.vn - Email: c1hoaloi2gr.kiengiang@moet.edu.vn